Modulhus för dina behov

Har du ett tillfälligt behov av en byggnad? Ni kanske vill göra en utbyggnad, nybyggnad eller renovering av företaget och behöver under tiden ta er tillflykt till en tillfällig byggnad? Eller har ni fått en mycket stor barnkull på skolan, som ni vet kommer avta om några år? Det kan även vara så att ni behöver extra utrymme till alla studenter som behöver någonstans att sova, eller till vårdcentralen på grund av nya regelverk.

Fördelen med ett modulhus, framför att bygga ett hus, är att du snabbt kan få ett hus på plats och lika snabbt ta bort det igen när du inte behöver det längre. Hur snabbt är snabbt? Tja, en modul som kommer på en lastbil kan vara på plats och inkopplat under loppet av en dryg timme. Men självklart tar det längre tid ju fler moduler du vill ha, och ju mer komplicerat modulhus du önskar dig. Som invändiga eller utvändiga trappor med mera.

Välj dina funktioner

När du väljer ett modulhus så väljer du även funktioner du vill ha. Det finns färdiga moduler som redan är inredda, men där du ändå har en stor valmöjlighet gällande hur du kopplar ihop dem. Hos tillverkare som http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/   kan du se hur modulerna ser ut och därefter börja planera för hur du vill att ditt modulhus ska vara. En planering som kan vara riktigt rolig att göra.

Det du ska tänka på är att anmäla ditt behov så fort du vet om att du önskar hyra ett modulhus. På det viset får du ett modulhus enligt dina önskemål, färdigt när du är redo att ta emot det. Det som behövs är en hårdgjord yta, framdraget el, vatten och avlopp samt en anmälan till kommunen, om modulhuset ska stå en tid. Sedan är det bara att koppla in och använda.

Modulhus i väntan på nya lokaler eller hem

Ibland kan det behövas rejäla renoveringar på företagslokaler eller bostäder för att de ska möta nya behov. Det kan vissa gånger även bero på att huset eller lokalen blivit skadad på ett eller annat sätt, exempelvis en vattenskada eller brand. Man är väldigt beroende av att både verksamhetslokaler och bostäder håller hög kvalitet och det är därför bäst att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Varför renovera eller bygga om?

Om ett företag växer kräver det ofta större lokaler som kan husera allt nödvändigt material, maskiner samt fler anställda. Även ett bostadshus kan kräva utbyggnad om familjen växer eller så vill man helt enkelt bara ha mer utrymme i hemmet. Under stora renoveringar eller byggnationer kan det dock vara svårt att vistas i lokalerna eller bostaden, då är modulhus en mycket bra lösning för en tillfällig flytt. Med ett modulhus kan man fortsätta sin verksamhet under tiden nödvändiga renoveringar eller byggnationer genomförs. Är det en bostad det handlar om så slipper man bo hos släktingar, vänner, på ett dyrt hotell eller försöka hitta någon annan bostadslösning under byggnationen. 

Moduler som uppfyller de flesta behov

PCS Modulsystem är ett företag som tillverkar mycket komfortabla och funktionella modulhus för de allra flesta behov. En annan stor fördel med PCS modulhus är att man inte omedelbart behöver bestämma hur länge man vill hyra det, vilket är mycket fördelaktigt om det visar sig att renoveringen eller byggnationen blir försenad (vilket det tyvärr inte är helt ovanligt att de blir). PCS Modulsystems har alltid flyttbara lokaler och de monteras snabbt ihop. Det innebär full flexibilitet för kunder och när man använt modulen färdigt kommer de helt enkelt och hämtar den från platsen, smidigare än så blir det inte. PCS Modulsystems hyr ut kontorsmoduler och byggmoduler, ofta i form av paviljonger, under kort eller längre tid. Modulbyggnaderna håller hög kvalitet och finns där för att uppfylla det lokalutrymme man är i behov av.