Fördelarna med religiösa friskolor

Fördelarna med religiösa friskolor

Religiösa friskolor, framförallt kristna, är ett ämne som det finns mycket debatt runt. Många personer, framförallt sekulära personer, tror att de utgör någon form av hot mot samhället och demokratin, eller att de på något sätt skadar integrationsmöjligheter. Detta stämmer inte alls. Dessa skolor må inte vara rätt för alla, men det betyder inte att de inte är rätt för någon. Oavsett anledning finns det människor som vill gå på en religiös skola, och det har de rätt till. Det finns faktiskt gott om anledningar att välja en religiös skola, och den som inte vill gå skadas inte av att alternativet finns. 

 

 

Moralisk värdegrund

De flesta religioner kännetecknas av starka moraliska värdegrunder, som i de större världsreligionerna alla har starka positiva meddelanden. Kristendomen, som är den här artikelns huvudsakliga fokus då det är den vanligaste religionen i Sverige, lär ut medmänsklighet, förlåtelse och vänlighet. Den gyllene regeln (behandla andra så som du vill bli behandlad) och budskapet om att älska sin granne är exempel på detta. Även andra religioner har värderingar som i grunden utgår från rättvisa och godhet. En bra religiös skola lär ut dessa värderingar till eleverna på ett sätt som en sekulär skola aldrig kan göra. Ett exempel på en bra kristen skola i Norrköping går att hitta här.

 

Gemenskap

En annan fördel med religiösa skolor är att barnen som går där redan tidigt får bli med i en större gemenskap. Religion är en mycket viktig del av många människors liv, och kan hjälpa människor som annars inte har mycket övrigt gemensamt att forma starka band. Religiös gemenskap kan ge människor som annars inte skulle ha någonstans att vända sig trygghet och vänskap. Genom den religiösa gemenskapen får barnen även ett sätt att knyta an till andra människor på mängder av platser runt om i världen – världsreligionerna finns trots allt nästan överallt, nuförtiden.

Att välja skola

Att välja skola

Idag finns det valmöjligheter som inte fanns förr inom många områden.. Exempelvis kan du numera välja i vilken skola dina barn ska gå. Det finns många olika typer av privata skolor med lite olika inriktningar. För dig som förälder innebär det oftast inte någon extra kostnad, du kan  välja ideologi eller inriktning utan att behöva tänka på priset. Det finns skolor utifrån olika undervisningsteorier, som Montessori eller Waldorf. Det finns också skolor där all undervisning sker exempelvis på engelska. Vissa skolor drivs med en kristen grundsyn, med syftet att forma eleverna enligt kristna värderingar.

 

 

Ett viktigt val

Valet av skola är viktigt på flera sätt. Dels kan du på det sättet påverka vilka metoder lärarna använder när de lär ut sina ämnen, eller vilken ideologi du vill ska genomsyra undervisningen. Dels kan stämningen i barngrupperna och atmosfären på skolan skilja sig åt mellan olika skolor. Det är viktigt att barnen trivs och att det är en trygg miljö där de ska tillbringa så många timmar varje dag. Saker som har betydelse för atmosfär och trygghet kan vara hur stora barngrupperna är, och i vilken mån det finns vuxna med på raster och ledig tid.

 

En kristen skola

Om du ska välja en skola i Norrköping, så har du massor att välja på. Dock finns det bara en enda kristen skola i hela Östergötland, som har undervisning från förskola till årskurs 9, Johannesskolan. Där jobbar de utifrån tron på att en kristen utbildning bidrar till ett bättre liv för varje elev. De menar också att kristna värderingar leder till omsorg om miljön, varandra och sig själva. Innan ni väljer bör ni ta reda på allt ni kan om de olika alternativen. Varje skola har en hemsida där de presenterar vad som gör just deras skola speciell. Det är också en god idé att besöka skolorna innan man bestämmer sig.