Att välja skola

15 juli 2019 jonas olsson
Att välja skola

Idag finns det valmöjligheter som inte fanns förr inom många områden.. Exempelvis kan du numera välja i vilken skola dina barn ska gå. Det finns många olika typer av privata skolor med lite olika inriktningar. För dig som förälder innebär det oftast inte någon extra kostnad, du kan  välja ideologi eller inriktning utan att behöva tänka på priset. Det finns skolor utifrån olika undervisningsteorier, som Montessori eller Waldorf. Det finns också skolor där all undervisning sker exempelvis på engelska. Vissa skolor drivs med en kristen grundsyn, med syftet att forma eleverna enligt kristna värderingar.

 

 

Ett viktigt val

Valet av skola är viktigt på flera sätt. Dels kan du på det sättet påverka vilka metoder lärarna använder när de lär ut sina ämnen, eller vilken ideologi du vill ska genomsyra undervisningen. Dels kan stämningen i barngrupperna och atmosfären på skolan skilja sig åt mellan olika skolor. Det är viktigt att barnen trivs och att det är en trygg miljö där de ska tillbringa så många timmar varje dag. Saker som har betydelse för atmosfär och trygghet kan vara hur stora barngrupperna är, och i vilken mån det finns vuxna med på raster och ledig tid.

 

En kristen skola

Om du ska välja en skola i Norrköping, så har du massor att välja på. Dock finns det bara en enda kristen skola i hela Östergötland, som har undervisning från förskola till årskurs 9, Johannesskolan. Där jobbar de utifrån tron på att en kristen utbildning bidrar till ett bättre liv för varje elev. De menar också att kristna värderingar leder till omsorg om miljön, varandra och sig själva. Innan ni väljer bör ni ta reda på allt ni kan om de olika alternativen. Varje skola har en hemsida där de presenterar vad som gör just deras skola speciell. Det är också en god idé att besöka skolorna innan man bestämmer sig.  

 

Fler nyheter