Behöver du hjälp med trädbeskärning i Lund?

20 september 2021
william eriksson

Behöver ni anlita någon för trädbeskärning i Lund? Att fälla ned ett träd är ingenting som görs i en handvändning. Det måste utföras av proffs som vet hur en trädfällning går till. Om ni har ett dåligt träd i er trädgård exempelvis, behöver ni först prata med en arborist. 

En arborist arbetar med träd och även att fälla ned dessa. Man fäller inte ned träd utan anledning utan det är något som görs om det behövs. Olika anledningar till varför ett träd kan behöva fällas kan vara på grund av sjukdom, röta eller liknande. 

Ett träd som ska fällas eller som behöver beskäras bör tas om hand av en arborist. Det är alltså ingenting som ni själva ska ge er på, på egen hand. För att trädet inte ska skada omkringliggande hus, människor eller annat så behöver man först planera innan man fäller ned trädet ifråga eller beskär det. 

 

 

Beskära träd på ett korrekt sätt

Om ett träd är sjukt på ett sådant vis att det inte går att åtgärda, då kan man behöva fälla ned det trädet av flera anledningar. Dels för att det riskerar att stå kvar och ruttna och dels för att det kan skada annan intilliggande växtlighet. En del sjukdomar kan vara smittsamma och man vill inte riskera att låta fler träd insjukna.  

Om man gör fel när man ska beskära ett träd så riskerar trädet att sluta ge frukt eller växa som det ska. Därför bör man rådfråga en arborist som ju är expert på just beskärning av träd innan man sätter igång. Har man ingen tidigare erfarenhet av beskärning kan det hela sluta väldigt olyckligt. 

Vill man inte beskära trädet själv kan man be arboristen om hjälp med den biten. Kanske känner man sig osäker trots instruktioner om hur man gör och inte vill skada trädet. 

Fler nyheter