Samma gamla vatten hela tiden

Har du tänkt på att det är samma vatten som cirkulerar hela tiden? I ett ständigt pågående kretslopp. Det betyder att du i princip har svalt droppar som fanns på jorden när dinosaurierna vandrade här. En ganska drastisk jämförelse förstås, men vatten dunstar och blir moln, sedan faller det ner som regn. Igen och igen. Den här jämförelsen skapar respekt för denna viktiga råvara. Fast i Sverige råder det ingen brist på vatten, och kvaliteten är i allmänhet god. 

 

Vatten som råvara

I de kommunala vattenverken produceras nära 900 miljarder liter dricksvatten årligen. Det är bara en knapp procent av allt sötvatten som finns i landet. Kranvattnet kostar cirka 4 öre litern. Självklart ska vi tänka oss för med vilka kemikalier vi använder och inte spola ner fel saker i avloppet, som exempelvis bomullstops eller matrester. Har du egen brunn i Norrtälje? Då är det ditt ansvar att kontrollera kvaliteten. Tycker du smaken har förändrats eller att din pump beter sig märkligt? Kontakta då någon som jobbar med vattenrening i Norrtälje för hjälp. De har specialister som analyserar ditt brunnsvatten och ger råd om hur du kommer tillrätta med problemen

 

 

Ett viktigt livsmedel

I genomsnitt konsumerar en svensk cirka 140 liter per person och dygn. Största delen, 60 liter används för personlig hygien och faktiskt bara tio liter till mat och dryck. För att säkra tillgången på vatten till alla är vattentäkterna viktiga. De är bäckar, sjöar eller vatten i rullstensåsar som är råvaran till dricksvattnet. Täkterna måste skyddas från farliga ämnen. Ett framtida klimat med mera nederbörd kan orsaka översvämningar, vilket också är ett hot mot kvaliteten. Visste du att bara kallvattnet i kranen är klassat som livsmedel? Det kontrolleras och granskas, men det gäller inte varmt vatten. Det ska aldrig drickas direkt ur kranen eftersom det kan innehålla skadliga metaller eller bakterier.