Undvik dålig hälsa genom att testa hemmet för svartmögel

Undvik dålig hälsa genom att testa hemmet för svartmögel

Att bo i ett hem där det finns mögel kan vara riktigt skadligt för hälsan. Mögel kan framkalla allergier och orsaka besvär i luftvägarna. Därför är det viktigt att så långt det är möjligt undvika att mögel frodas i hemmet. Om det trots allt skulle börja dyka upp mögel så är det oerhört viktigt att bort det så fort som möjligt för att inte riskera att det sprids ytterligare eller orsakar hälsoproblem. 

Mögel trivs bäst i fuktiga miljöer, där lever mögelsvampen riktigt bra och växer till sig. För att minimera risken för mögel ska man därför undvika att hemmet blir fuktigt. Råkar man till exempel ut för en vattenskada så ska man åtgärda den omgående för att det inte ska bli större problem än så. Det är också viktigt att vädra, använda fläkten vid matlagning och inte hänga kläder på tork inomhus (använd istället torktumlare eller häng dom utomhus). Se även till att ha välfungerande ventilation och håll en jämn temperatur i hela huset (har man till exempel ett svalt rum så finns det risk för att varm och fuktig luft tränger in där och skapar kondens). 

Man kan säga att det finns två sorters mögel i hemmet, synligt mögel och dolt mögel. Det synliga möglet är som man hör av namnet något man kan upptäcka med blotta ögat. Det framträder som  svarta, gröna, bruna, gula eller vita fläckar på ytor som exempelvis väggar. En dold mögelsvamp kan gömma sig till exempel bakom tapeten, panelerna eller under golvet. För att ta reda på om man råkat ut för mögel bör man göra ett mögeltest. Det är viktigt att man gör det så fort man har minsta misstanke om att det kan finnas mögel i huset.

Pålitliga mögel test för hemmet hittar man här: Mögel-test.se. AGX Mögeltest har tester både för synligt och dolt mögel.