Emballage som rostskydd

Emballage som rostskydd

Rost, den rödbruna korrosionen som bildas när syre och vatten reagerar med järn, är en ständig och oberäknelig fiende inom industrin, särskilt i vårt nordiska klimat. Det är främst under lagring och transport som rost är problematiskt och det kan skada både leverantören och kunden. Det är därför viktigt att du hittar ett fullgott och effektivt sätt att skydda och bevara din produkts kvalitet.

Att använda emballage för rostskydd är en metod med flera fördelar. Det är tidseffektivt, kostnadsbesparande och miljövänligt, men temporärt och används därför främst vid lagring och transport. Man slipper dessutom gamla metoder såsom insmörjning där man även tvingas avfetta alternativt tvätta produkterna innan användning.

 

 

Olika emballagelösningar

 

Det finns flera olika emballagelösningar beroende på ens behov. För mindre produkter kan man använda en låda eller en påse med ett rostskyddsark, men för större produkter behöver man oftast både klä in varje enskild produkt samt pallen eller förpackningen med rostskydd emballage.

Kraftpapper är ett mycket starkt papper och är ett av de vanligaste emballagen, där är det vaxningen på pappret som gör att fukt stängs ute och därigenom motverkar korrosion.

Man kan även använda ett ’aktivt’ material som till exempel V.C.I. Denna typ av emballage består av ett organiskt ämne som sakta förångas och skapar en tunn hinna på metallen som förhindrar att korrosion uppstår. Det är dessutom en ”flyktig korrosionshämmare” vilket innebär att så fort produkten packas upp så avdunstar hinnan och gör att produkten omedelbart är redo för användning.

 

Viktigt att tänka på

 

Vid användning av emballage som rostskydd bör du se till att förpackningen är noggrant  tillsluten, använder du VCL behöver det inte vara förseglat men ju bättre tillslutning desto längre är den verksamma skyddstiden. Se även till att metallen ej ligger an mot trä och obehandlat emballage samt att förpackningen är skyddad mot regn.