Vad innebär ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning är skötseln av en bostadsrättsförenings ekonomi. En ekonomisk förvaltare tar hand om alla ekonomiska frågor i en förening. En del bostadsrättsföreningar väljer att anlita både en ekonomisk och en teknisk förvaltare medan andra endast hyr in en specialist kunnig inom finansiella frågor. 

En ekonomisk förvaltning i Stockholm skiljer sig inte från en liknande verksamhet i någon annan stad. Utbudet av duktiga och kunniga förvaltare är relativt stort i hela Sverige men det kanske finns lite fler företag att välja mellan i storstäderna. En ekonomisk förvaltare är oftast en person med ekonomisk eller finansiell utbildning. Lättast hittar du rätt förvaltare genom att söka på nätet eller genom rekommendationer från privatpersoner eller företag.

 

Vad ingår i en ekonomisk förvaltning?

Vad ingår i en ekonomisk förvaltning? De vanligaste arbetsuppgifterna är bland annat löpande bokföring och redovisning av bostadsrättsföreningens verksamhet. Att sammanställa och kontrollera bokslut och budget ingår också i en ekonomisk förvaltning. Dessa kombineras med en långsiktig finansiell planering och prognoser. Ansvaret är stort därför att felaktig bokföring kan leda till böter för en förening. En ekonomisk förvaltning följer strikta lagar i enlighet med Bokförings- och Redovisningslagen

Förvaltarens uppgifter är många och varierande. Denne måste bland annat skicka in inkomst- och fastighetsdeklaration, deklarera moms och kontrollera att stadgar och regler följs i enlighet med rådande lagstiftning.

 

 

Tryggt med ekonomisk förvaltning

En välskött ekonomisk förvaltning betyder en sak – bra ekonomi för bostadsrättsföreningen. Det leder följaktligen till en bestående och långvarig trygghet för de boende. Att ha alla utgifter inplanerade och intäkterna beräknade och sammanställda på rätt sätt ökar inte bara trygghetskänslan utan kan även höja värdet på en fastighet. Att en fastighet behöver ständigt underhåll är ingen nyhet för någon. Att detta kostar pengar är mer eller mindre självklart. Just därför är det så viktigt med bra ekonomiplanering och en välskött förvaltning i de finansiella frågorna.