Cannabis – plantan med lindrande effekter

Det är tur att forskare har sett förbi de narkotikaklassade effekterna hos cannabis och hittat ämnen i plantan som är högst välgörande och som ger enbart positiva effekter på kroppen. Numera är plantans positiva effekter så pass väldokumenterade att det till och med går att läsa på Läkemedelsverket, gällande bevisad lindring på MS och vissa typer av epilepsi. Men det skulle ta ända fram till nittiotalet innan man på allvar började forska om plantan och alla dess möjligheter. Forskningen går numera på högvarv, till godo för många patienters hälsa. 

 

Från frö till växt

Precis som med många andra växter så går det att plocka många olika delar av cannabis. Plantans frön är helt fria från det narkotikaklassade ämnet THC och kan därmed användas med fördel i hud- och hårvårdsprodukter. Det går till och med att använda det i livsmedel av olika slag. Ser man sedan på själva plantan så består den av 113 cannabinoider där CBD är den som används för sin välgörande effekt. Den effekt som Läkemedelsverket beskriver. 

 

Ett eller flera bekymmer

CBD har vissa bevisade effekter och vissa effekter som forskningen fortsätter att prova. Men på onlinebutikerna https://raworganics.se/ och https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-mot-kol/ går det att läsa beskrivningar på en mängd olika tillstånd som produkten kan lindra. Samma tillstånd återfinns om man gör en enkel sökning på internet, så det är något som fungerar för tillräckligt många för att det ska vara värt att prova. Dessa effekter är smärtlindring, höjt immunförsvar, ökat välbefinnande och en mängd andra livsförbättrande effekter. 

Det som är positivt med substansen är att den inte är riktad, som många andra substanser är. Man kan därför använda sig av en produkt men lindra, eller höja, ett flertal olika problemområden som man vill få bukt med. Det enda som särskiljs är hudåkommor, där man rekommenderar en kräm vid besvär.