Advokat med kunskap och erfarenhet inom migrations- och asylrätt

Det kan finnas många olika anledningar till att människor söker sig till andra länder för att bo och arbeta. Vissa vill bara prova lyckan i ett annat land medan andra flyr för sina liv. Oavsett anledning så krävs tillstånd för att få uppehålla sig i Sverige. Att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl kan kännas som en svår process och är något man vill ska bli rätt på en gång. Det är dessutom extra svårt för den som inte kan språket och inte vet hur systemet fungerar. 

För den som vill ha hjälp

Advokatfirman Ottosson & Pakas har kontor i Göteborg, Borås, Alingås samt Trollhättan och kan hjälpa statslösa eller utländska medborgare att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. De kan även hjälpa den som fått ett beslut om utvisning. Advokatfirman Ottosson & Pakas besitter bred kunskap inom området och de har även medarbetare som talar olika språk, vilket kan vara en fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation.

Genom att få hjälp på sitt egna språk ges bättre förutsättningar för att alla uppgifter i ärendet framställs tydligt och blir rätt från början, vilket underlättar utredningen. Det kan dessutom kännas tryggare och lättare att få förklara sin situation på det egna språket. 

Avslag och återföreningar

För den som fått avslag på sin ansökan om asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige samt anser att det skett på felaktiga grunder så finns möjligheten att överklaga. Advokatfirman Ottosson & Pakas har erfarenhet och kan hjälpa till med den processen. De arbetar även med att hjälpa familjer att återförenas. Det finns många som har kommit till Sverige som flyktingar och fortfarande har släktingar på annan ort.

Tveka inte att kontakta advokatfirman Ottosson & Pakas på https://advokatfirmanop.se/sv för att få hjälp med ärenden inom migrations- och asylrätt, de besitter den nödvändiga kunskapen.