Modulhus för dina behov

Har du ett tillfälligt behov av en byggnad? Ni kanske vill göra en utbyggnad, nybyggnad eller renovering av företaget och behöver under tiden ta er tillflykt till en tillfällig byggnad? Eller har ni fått en mycket stor barnkull på skolan, som ni vet kommer avta om några år? Det kan även vara så att ni behöver extra utrymme till alla studenter som behöver någonstans att sova, eller till vårdcentralen på grund av nya regelverk.

Fördelen med ett modulhus, framför att bygga ett hus, är att du snabbt kan få ett hus på plats och lika snabbt ta bort det igen när du inte behöver det längre. Hur snabbt är snabbt? Tja, en modul som kommer på en lastbil kan vara på plats och inkopplat under loppet av en dryg timme. Men självklart tar det längre tid ju fler moduler du vill ha, och ju mer komplicerat modulhus du önskar dig. Som invändiga eller utvändiga trappor med mera.

Välj dina funktioner

När du väljer ett modulhus så väljer du även funktioner du vill ha. Det finns färdiga moduler som redan är inredda, men där du ändå har en stor valmöjlighet gällande hur du kopplar ihop dem. Hos tillverkare som http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/   kan du se hur modulerna ser ut och därefter börja planera för hur du vill att ditt modulhus ska vara. En planering som kan vara riktigt rolig att göra.

Det du ska tänka på är att anmäla ditt behov så fort du vet om att du önskar hyra ett modulhus. På det viset får du ett modulhus enligt dina önskemål, färdigt när du är redo att ta emot det. Det som behövs är en hårdgjord yta, framdraget el, vatten och avlopp samt en anmälan till kommunen, om modulhuset ska stå en tid. Sedan är det bara att koppla in och använda.