Fördelarna med religiösa friskolor

Fördelarna med religiösa friskolor

Religiösa friskolor, framförallt kristna, är ett ämne som det finns mycket debatt runt. Många personer, framförallt sekulära personer, tror att de utgör någon form av hot mot samhället och demokratin, eller att de på något sätt skadar integrationsmöjligheter. Detta stämmer inte alls. Dessa skolor må inte vara rätt för alla, men det betyder inte att de inte är rätt för någon. Oavsett anledning finns det människor som vill gå på en religiös skola, och det har de rätt till. Det finns faktiskt gott om anledningar att välja en religiös skola, och den som inte vill gå skadas inte av att alternativet finns. 

 

 

Moralisk värdegrund

De flesta religioner kännetecknas av starka moraliska värdegrunder, som i de större världsreligionerna alla har starka positiva meddelanden. Kristendomen, som är den här artikelns huvudsakliga fokus då det är den vanligaste religionen i Sverige, lär ut medmänsklighet, förlåtelse och vänlighet. Den gyllene regeln (behandla andra så som du vill bli behandlad) och budskapet om att älska sin granne är exempel på detta. Även andra religioner har värderingar som i grunden utgår från rättvisa och godhet. En bra religiös skola lär ut dessa värderingar till eleverna på ett sätt som en sekulär skola aldrig kan göra. Ett exempel på en bra kristen skola i Norrköping går att hitta här.

 

Gemenskap

En annan fördel med religiösa skolor är att barnen som går där redan tidigt får bli med i en större gemenskap. Religion är en mycket viktig del av många människors liv, och kan hjälpa människor som annars inte har mycket övrigt gemensamt att forma starka band. Religiös gemenskap kan ge människor som annars inte skulle ha någonstans att vända sig trygghet och vänskap. Genom den religiösa gemenskapen får barnen även ett sätt att knyta an till andra människor på mängder av platser runt om i världen – världsreligionerna finns trots allt nästan överallt, nuförtiden.